Project management

Project management: Van inventarisatie tot levering en implementatie van de door u gewenste oplossing.

Voor het gehele traject van multi diciplinaire projecten in de (proces) industrie. Van het vaststellen van de scope of supply en functionele beschrijving, het begeleiden van verkoop of inkoop, fabricage tot installatie en ingebruikname. In dit hele traject is het belangrijk het overzicht op uw project te houden, alle stakeholders te betrekken en informeren en binnen het vastgestelde tijdsplan het project af te ronden. Hiervoor is Technical Sales & Services uw aangewezen partner.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.